Chuyển đổi DOCX

Chọn tệp để chuyển đổi hoặc chỉ cần kéo và thả chúng vào khu vực tải lên

Thông tin về định dạng tệp DOCX

Tên DOCX
Họ và tên DOCX - Office Open XML Document
Phần mở rộng tập tin .docx, .docm
Loại MIME application/vnd.-openxmlformats-officedocument.-wordprocessingml.-document
Được phát triển bởi Microsoft
Loại định dạng Document file format
Sự miêu tả Các định dạng tập tin Office Open XML là một tập hợp các định dạng tập tin có thể được sử dụng để đại diện cho tài liệu văn phòng điện tử. Có các định dạng cho văn bản xử lý văn bản, bảng tính và các bài thuyết trình cũng như các định dạng cụ thể cho các tài liệu như toán học công thức, đồ họa, thư mục, vv
Chi tiết kỹ thuật tài liệu Office Open XML được lưu trữ trong Open ước Bao bì gói (OPC), đó là các tập tin ZIP có chứa XML và các tập tin dữ liệu khác, cùng với một đặc điểm kỹ thuật của các mối quan hệ giữa chúng. Tùy thuộc vào loại của tài liệu, các gói có cấu trúc thư mục nội bộ khác nhau và tên.
Chương trình liên kết Microsoft Office, LibreOffice, Kingsoft Office, Google Docs.
Wiki https://en.wikipedia.org/wiki/Office_Open_XML_file_formats