Chuyển đổi XLS

Chọn tệp hoặc kéo và thả chúng vào đây.
Chỉ bạn mới có quyền truy cập vào các tập tin của bạn.
Tất cả các tập tin sẽ bị xóa sau một giờ.

Thông tin về định dạng tệp XLS

🔸 Định dạng tệp XLS
🔸 Họ và tên XLS - Microsoft Excel Binary File Format
🔸 Phần mở rộng tập tin .xls
🔸 Loại MIME application/vnd.ms-excel
🔸 Được phát triển bởi Microsoft
🔸 Loại định dạng Spreadsheet
🔸 Sự miêu tả Microsoft Excel phiên bản lên đến năm 2007 sử dụng một định dạng tập tin nhị phân độc quyền được gọi là Excel Binary File Format (.XLS) như là định dạng chính của nó. Excel 2007 sử dụng Office Open XML như là định dạng tập tin chính của nó, một định dạng dựa trên XML mà theo sau một định dạng dựa trên XML trước gọi là "XML Bảng tính".
🔸 Chi tiết kỹ thuật OpenOffice.org đã tạo ra các tài liệu định dạng Excel. Từ đó đến nay Microsoft đã thực hiện Excel nhị phân đặc điểm kỹ thuật định dạng có sẵn để tải về miễn phí.
🔸 Chương trình liên kết Microsoft Office, LibreOffice, Kingsoft Office, Google Docs.
🔸 Wiki https://en.wikipedia.org/wiki/Microsoft_Excel#File_formats

FAQ

  👍 Bộ chuyển đổi XLS tốt nhất là gì?
  AnyConv. Bộ chuyển đổi XLS của chúng tôi rất nhanh, miễn phí và không cần cài đặt phần mềm.
  🔺 Làm cách nào để chuyển đổi tập tin Tài liệu sang XLS?
  Chọn tập tin và tải chúng lên trang. Chọn "sang XLS" và nhấp vào "Chuyển đổi". Sau vài giây, bạn có thể tải xuống các tệp XLS.
  🔻 Làm cách nào để thay đổi XLS sang định dạng khác?
  Tải lên tệp XLS của bạn trên trang. Chọn định dạng mục tiêu và nhấp vào "Chuyển đổi". Chuyển đổi XLS mất vài giây.
  📱 Tôi có thể sử dụng chuyển đổi XLS trên iPhone hoặc iPad?
  Có, bạn có thể chuyển đổi tệp XLS từ iPhone, iPad và các thiết bị di động khác, vì AnyConv XLS Converter là một dịch vụ web đa nền tảng.