Chuyển đổi SCAD

Chọn tệp hoặc kéo và thả chúng vào đây.
Chỉ bạn mới có quyền truy cập vào các tập tin của bạn.
Tất cả các tập tin sẽ bị xóa sau một giờ.

Thông tin về định dạng tệp SCAD

🔸 Định dạng tệp SCAD
🔸 Họ và tên OpenSCAD Script
🔸 Phần mở rộng tập tin .scad
🔸 Loại MIME application/vnd.ibm.secure-container
🔸 Được phát triển bởi Marius Kintel, Clifford Wolf
🔸 Loại định dạng
🔸 Sự miêu tả OpenSCAD (miễn phí CAD phần mềm mô hình) tập tin CAD có sử dụng một định dạng văn bản đơn giản để lưu trữ cú pháp bằng văn bản với ngôn ngữ OpenSCAD. Các định nghĩa tập tin đối tượng hình học và định vị và được sử dụng để render khác nhau 2D và 3D CAD thiết kế.
🔸 Chi tiết kỹ thuật
🔸 Chương trình liên kết OpenSCAD
🔸 Wiki https://en.wikipedia.org/wiki/OpenSCAD
Chuyển đổi từ SCAD

FAQ

  👍 Bộ chuyển đổi SCAD tốt nhất là gì?
  AnyConv. Bộ chuyển đổi SCAD của chúng tôi rất nhanh, miễn phí và không cần cài đặt phần mềm.
  🔺 Làm cách nào để chuyển đổi tập tin CAD sang SCAD?
  Chọn tập tin và tải chúng lên trang. Chọn "sang SCAD" và nhấp vào "Chuyển đổi". Sau vài giây, bạn có thể tải xuống các tệp SCAD.
  🔻 Làm cách nào để thay đổi SCAD sang định dạng khác?
  Tải lên tệp SCAD của bạn trên trang. Chọn định dạng mục tiêu và nhấp vào "Chuyển đổi". Chuyển đổi SCAD mất vài giây.
  📱 Tôi có thể sử dụng chuyển đổi SCAD trên iPhone hoặc iPad?
  Có, bạn có thể chuyển đổi tệp SCAD từ iPhone, iPad và các thiết bị di động khác, vì AnyConv SCAD Converter là một dịch vụ web đa nền tảng.