Chuyển đổi EPUB

Chọn tệp hoặc kéo và thả chúng vào đây.
Chỉ bạn mới có quyền truy cập vào các tập tin của bạn.
Tất cả các tập tin sẽ bị xóa sau một giờ.

Thông tin về định dạng tệp EPUB

🔸 Định dạng tệp EPUB
🔸 Họ và tên EPUB - Electronic Publication
🔸 Phần mở rộng tập tin .epub
🔸 Loại MIME application/epub+zip
🔸 Được phát triển bởi International Digital Publishing Forum
🔸 Loại định dạng Ebook file format
🔸 Sự miêu tả EPUB là một định dạng tập tin e-book với phần mở rộng .epub có thể được tải về và đọc trên các thiết bị như điện thoại thông minh, máy tính bảng, máy tính, hoặc e-reader. Nó là một tiêu chuẩn mở và tự do được công bố bởi International Digital Publishing Forum (IDPF). Thuật ngữ này là viết tắt của ấn phẩm điện tử và đôi khi theo kiểu ePub.
🔸 Chi tiết kỹ thuật EPUB là hỗ trợ rộng rãi nhất dựa trên XML (như trái ngược với PDF) định dạng sách điện tử nhà cung cấp độc lập. Một tập tin EPUB là lưu trữ dạng ZIP có chứa, trong thực tế, một trang web bao gồm các file HTML, hình ảnh, CSS style sheets, và các tài sản khác. Nó cũng chứa siêu dữ liệu. EPUB 3 là phiên bản mới nhất. Bằng cách sử dụng HTML5, ấn phẩm có thể chứa video, âm thanh, và tương tác, giống như các trang web trong trình duyệt web.
🔸 Chương trình liên kết Adobe InDesign, calibre, LaTeX, Genebook, epubcheck.
🔸 Wiki https://en.wikipedia.org/wiki/EPUB

FAQ

  👍 Bộ chuyển đổi EPUB tốt nhất là gì?
  AnyConv. Bộ chuyển đổi EPUB của chúng tôi rất nhanh, miễn phí và không cần cài đặt phần mềm.
  🔺 Làm cách nào để chuyển đổi tập tin eBook sang EPUB?
  Chọn tập tin và tải chúng lên trang. Chọn "sang EPUB" và nhấp vào "Chuyển đổi". Sau vài giây, bạn có thể tải xuống các tệp EPUB.
  🔻 Làm cách nào để thay đổi EPUB sang định dạng khác?
  Tải lên tệp EPUB của bạn trên trang. Chọn định dạng mục tiêu và nhấp vào "Chuyển đổi". Chuyển đổi EPUB mất vài giây.
  📱 Tôi có thể sử dụng chuyển đổi EPUB trên iPhone hoặc iPad?
  Có, bạn có thể chuyển đổi tệp EPUB từ iPhone, iPad và các thiết bị di động khác, vì AnyConv EPUB Converter là một dịch vụ web đa nền tảng.