Chuyển đổi WAV

Chọn tệp để chuyển đổi hoặc chỉ cần kéo và thả chúng vào khu vực tải lên

Thông tin về định dạng tệp WAV

Tên WAV
Họ và tên WAV - Waveform Audio File Format
Phần mở rộng tập tin .wav .wave
Loại MIME audio/vnd.wave, audio/wav, audio/wave, audio/x-wav
Được phát triển bởi Microsoft & IBM
Loại định dạng audio file format, container format
Sự miêu tả Waveform Audio Format File là một Microsoft và IBM tập tin âm thanh định dạng chuẩn để lưu trữ một bitstream âm thanh trên máy tính. Đó là định dạng chính được sử dụng trên hệ thống Windows cho âm thanh thô và thường không nén. Bảng mã bitstream thông thường là tuyến tính điều chế xung mã (LPCM) định dạng.
Chi tiết kỹ thuật Mặc dù một file WAV có thể chứa nén âm thanh, định dạng âm thanh WAV phổ biến nhất là âm thanh không nén theo định dạng tuyến tính điều chế xung mã (LPCM). Âm thanh ở định dạng WAV thể được mã hóa trong một loạt các định dạng mã hóa âm thanh, chẳng hạn như GSM hoặc MP3, để giảm kích thước tập tin.
Chương trình liên kết ALLPlayer, VLC media player, Media Player Classic, MPlayer, RealPlayer, Winamp.
Wiki https://en.wikipedia.org/wiki/WAV