Chuyển đổi WAV

Chọn tệp hoặc kéo và thả chúng vào đây.
Chỉ bạn mới có quyền truy cập vào các tập tin của bạn.
Tất cả các tập tin sẽ bị xóa sau một giờ.

Thông tin về định dạng tệp WAV

🔸 Định dạng tệp WAV
🔸 Họ và tên WAV - Waveform Audio File Format
🔸 Phần mở rộng tập tin .wav .wave
🔸 Loại MIME audio/vnd.wave, audio/wav, audio/wave, audio/x-wav
🔸 Được phát triển bởi Microsoft & IBM
🔸 Loại định dạng audio file format, container format
🔸 Sự miêu tả Waveform Audio Format File là một Microsoft và IBM tập tin âm thanh định dạng chuẩn để lưu trữ một bitstream âm thanh trên máy tính. Đó là định dạng chính được sử dụng trên hệ thống Windows cho âm thanh thô và thường không nén. Bảng mã bitstream thông thường là tuyến tính điều chế xung mã (LPCM) định dạng.
🔸 Chi tiết kỹ thuật Mặc dù một file WAV có thể chứa nén âm thanh, định dạng âm thanh WAV phổ biến nhất là âm thanh không nén theo định dạng tuyến tính điều chế xung mã (LPCM). Âm thanh ở định dạng WAV thể được mã hóa trong một loạt các định dạng mã hóa âm thanh, chẳng hạn như GSM hoặc MP3, để giảm kích thước tập tin.
🔸 Chương trình liên kết ALLPlayer, VLC media player, Media Player Classic, MPlayer, RealPlayer, Winamp.
🔸 Wiki https://en.wikipedia.org/wiki/WAV

FAQ

  👍 Bộ chuyển đổi WAV tốt nhất là gì?
  AnyConv. Bộ chuyển đổi WAV của chúng tôi rất nhanh, miễn phí và không cần cài đặt phần mềm.
  🔺 Làm cách nào để chuyển đổi tập tin Âm thanh sang WAV?
  Chọn tập tin và tải chúng lên trang. Chọn "sang WAV" và nhấp vào "Chuyển đổi". Sau vài giây, bạn có thể tải xuống các tệp WAV.
  🔻 Làm cách nào để thay đổi WAV sang định dạng khác?
  Tải lên tệp WAV của bạn trên trang. Chọn định dạng mục tiêu và nhấp vào "Chuyển đổi". Chuyển đổi WAV mất vài giây.
  📱 Tôi có thể sử dụng chuyển đổi WAV trên iPhone hoặc iPad?
  Có, bạn có thể chuyển đổi tệp WAV từ iPhone, iPad và các thiết bị di động khác, vì AnyConv WAV Converter là một dịch vụ web đa nền tảng.