Chuyển đổi EOT

Chọn tệp hoặc kéo và thả chúng vào đây.
Chỉ bạn mới có quyền truy cập vào các tập tin của bạn.
Tất cả các tập tin sẽ bị xóa sau một giờ.

Thông tin về định dạng tệp EOT

🔸 Định dạng tệp EOT
🔸 Họ và tên EOT - Embedded OpenType
🔸 Phần mở rộng tập tin .eot
🔸 Loại MIME application/vnd.ms-fontobject
🔸 Được phát triển bởi Microsoft
🔸 Loại định dạng Font formats
🔸 Sự miêu tả Các Embedded định dạng font OpenType là một hình thức nhỏ gọn của định dạng font OpenType. Nó có thể được sử dụng cho các phông chữ bên ngoài trong các trang web.
🔸 Chi tiết kỹ thuật
🔸 Chương trình liên kết Microsoft Web Embedding Fonts Tool (WEFT)
🔸 Wiki https://en.wikipedia.org/wiki/Embedded_OpenType
Chuyển đổi từ EOT

FAQ

  👍 Bộ chuyển đổi EOT tốt nhất là gì?
  AnyConv. Bộ chuyển đổi EOT của chúng tôi rất nhanh, miễn phí và không cần cài đặt phần mềm.
  🔺 Làm cách nào để chuyển đổi tập tin Phông chữ sang EOT?
  Chọn tập tin và tải chúng lên trang. Chọn "sang EOT" và nhấp vào "Chuyển đổi". Sau vài giây, bạn có thể tải xuống các tệp EOT.
  🔻 Làm cách nào để thay đổi EOT sang định dạng khác?
  Tải lên tệp EOT của bạn trên trang. Chọn định dạng mục tiêu và nhấp vào "Chuyển đổi". Chuyển đổi EOT mất vài giây.
  📱 Tôi có thể sử dụng chuyển đổi EOT trên iPhone hoặc iPad?
  Có, bạn có thể chuyển đổi tệp EOT từ iPhone, iPad và các thiết bị di động khác, vì AnyConv EOT Converter là một dịch vụ web đa nền tảng.