Chuyển đổi EOT

Chọn tệp để chuyển đổi hoặc kéo và thả chúng vào khu vực tải lên.
Các tệp của bạn được bảo vệ an toàn và chỉ có sẵn cho bạn.
Tất cả các tệp sẽ tự động bị xóa khỏi máy chủ của chúng tôi sau 1 giờ.

Thông tin về định dạng tệp EOT

Tên EOT
Họ và tên EOT - Embedded OpenType
Phần mở rộng tập tin .eot
Loại MIME application/vnd.ms-fontobject
Được phát triển bởi Microsoft
Loại định dạng Font formats
Sự miêu tả Các Embedded định dạng font OpenType là một hình thức nhỏ gọn của định dạng font OpenType. Nó có thể được sử dụng cho các phông chữ bên ngoài trong các trang web.
Chi tiết kỹ thuật
Chương trình liên kết Microsoft Web Embedding Fonts Tool (WEFT)
Wiki https://en.wikipedia.org/wiki/Embedded_OpenType
Chuyển đổi từ EOT

FAQ

  👍 Bộ chuyển đổi EOT tốt nhất là gì?
  AnyConv. Bộ chuyển đổi EOT của chúng tôi rất nhanh, miễn phí và không cần cài đặt phần mềm.
  🔺 Làm cách nào để chuyển đổi tập tin Phông chữ sang EOT?
  Chọn tập tin và tải chúng lên trang. Chọn "sang EOT" và nhấp vào "Chuyển đổi". Sau vài giây, bạn có thể tải xuống các tệp EOT.
  🔻 Làm cách nào để thay đổi EOT sang định dạng khác?
  Tải lên tệp EOT của bạn trên trang. Chọn định dạng mục tiêu và nhấp vào "Chuyển đổi". Chuyển đổi EOT mất vài giây.
  📱 Tôi có thể sử dụng chuyển đổi EOT trên iPhone hoặc iPad?
  Có, bạn có thể chuyển đổi tệp EOT từ iPhone, iPad và các thiết bị di động khác, vì AnyConv EOT Converter là một dịch vụ web đa nền tảng.