Chuyển đổi WOFF

Chọn tệp hoặc kéo và thả chúng vào đây.
Chỉ bạn mới có quyền truy cập vào các tập tin của bạn.
Tất cả các tập tin sẽ bị xóa sau một giờ.

Thông tin về định dạng tệp WOFF

🔸 Định dạng tệp WOFF
🔸 Họ và tên Web Open Font Format
🔸 Phần mở rộng tập tin .woff
🔸 Loại MIME font/woff, font/woff2, application/font-woff
🔸 Được phát triển bởi Mozilla Foundation
🔸 Loại định dạng Font formats
🔸 Sự miêu tả Nó thuộc về các định dạng phông chữ TrueType và OpenType và có nén tương tự mà các cửa hàng render công nghệ. Trong WOFF nó có thể lưu trữ siêu dữ liệu cá nhân với thông tin phông chữ. Nó được sử dụng từ năm 2010 với mục đích chính của việc lưu trữ và chuyển giao các phông chữ trên Internet. Nó được phát triển bởi Mozilla Foundation.
🔸 Chi tiết kỹ thuật
🔸 Chương trình liên kết Web browsers
🔸 Wiki https://en.wikipedia.org/wiki/Web_Open_Font_Format

FAQ

  👍 Bộ chuyển đổi WOFF tốt nhất là gì?
  AnyConv. Bộ chuyển đổi WOFF của chúng tôi rất nhanh, miễn phí và không cần cài đặt phần mềm.
  🔺 Làm cách nào để chuyển đổi tập tin Phông chữ sang WOFF?
  Chọn tập tin và tải chúng lên trang. Chọn "sang WOFF" và nhấp vào "Chuyển đổi". Sau vài giây, bạn có thể tải xuống các tệp WOFF.
  🔻 Làm cách nào để thay đổi WOFF sang định dạng khác?
  Tải lên tệp WOFF của bạn trên trang. Chọn định dạng mục tiêu và nhấp vào "Chuyển đổi". Chuyển đổi WOFF mất vài giây.
  📱 Tôi có thể sử dụng chuyển đổi WOFF trên iPhone hoặc iPad?
  Có, bạn có thể chuyển đổi tệp WOFF từ iPhone, iPad và các thiết bị di động khác, vì AnyConv WOFF Converter là một dịch vụ web đa nền tảng.