Chuyển đổi WOFF

Chọn tệp để chuyển đổi hoặc chỉ cần kéo và thả chúng vào khu vực tải lên

Thông tin về định dạng tệp WOFF

Tên WOFF
Họ và tên Web Open Font Format
Phần mở rộng tập tin .woff
Loại MIME font/woff, font/woff2, application/font-woff
Được phát triển bởi Mozilla Foundation
Loại định dạng Font formats
Sự miêu tả Nó thuộc về các định dạng phông chữ TrueType và OpenType và có nén tương tự mà các cửa hàng render công nghệ. Trong WOFF nó có thể lưu trữ siêu dữ liệu cá nhân với thông tin phông chữ. Nó được sử dụng từ năm 2010 với mục đích chính của việc lưu trữ và chuyển giao các phông chữ trên Internet. Nó được phát triển bởi Mozilla Foundation.
Chi tiết kỹ thuật
Chương trình liên kết Web browsers
Wiki https://en.wikipedia.org/wiki/Web_Open_Font_Format
Chuyển đổi sang WOFF