แปลงไฟล์ 7Z

เลือกไฟล์สำหรับการแปลงหรือลากแล้ววางลงในพื้นที่อัพโหลด

ข้อมูลเกี่ยวกับรูปแบบไฟล์ 7Z

ชื่อ 7Z
ชื่อเต็ม 7Z - 7z Archive
ไฟล์นามสกุล .7z
ประเภท MIME application/x-7z-compressed
พัฒนาโดย Igor Pavlov
ประเภท
ลักษณะ
รายละเอียดทางเทคนิค
โปรแกรมที่เกี่ยวข้อง 7-Zip
วิกิพีเดีย https://en.wikipedia.org/wiki/7z