แปลงไฟล์ WAV

เลือกไฟล์สำหรับการแปลงหรือลากแล้ววางลงในพื้นที่อัพโหลด

ข้อมูลเกี่ยวกับรูปแบบไฟล์ WAV

ชื่อ WAV
ชื่อเต็ม WAV - Waveform Audio File Format
ไฟล์นามสกุล .wav .wave
ประเภท MIME audio/vnd.wave, audio/wav, audio/wave, audio/x-wav
พัฒนาโดย Microsoft & IBM
ประเภท
ลักษณะ
รายละเอียดทางเทคนิค
โปรแกรมที่เกี่ยวข้อง ALLPlayer, VLC media player, Media Player Classic, MPlayer, RealPlayer, Winamp.
วิกิพีเดีย https://en.wikipedia.org/wiki/WAV