แปลงไฟล์ CBR

เลือกไฟล์สำหรับการแปลงหรือลากแล้ววางลงในพื้นที่อัพโหลด

ข้อมูลเกี่ยวกับรูปแบบไฟล์ CBR

ชื่อ CBR
ชื่อเต็ม Comic Book RARE File
ไฟล์นามสกุล .cbr
ประเภท MIME application/x-cbr
พัฒนาโดย Various
ประเภท
ลักษณะ
รายละเอียดทางเทคนิค
โปรแกรมที่เกี่ยวข้อง CDisplay, ComicFlow, Perfect Viewer
วิกิพีเดีย http://en.wikipedia.org/wiki/Comic_book_archive