แปลงไฟล์ EOT

เลือกไฟล์สำหรับการแปลงหรือลากแล้ววางลงในพื้นที่อัพโหลด

ข้อมูลเกี่ยวกับรูปแบบไฟล์ EOT

ชื่อ EOT
ชื่อเต็ม EOT - Embedded OpenType
ไฟล์นามสกุล .eot
ประเภท MIME application/vnd.ms-fontobject
พัฒนาโดย Microsoft
ประเภท
ลักษณะ รูปแบบตัวอักษร OpenType ฝังตัวเป็นรูปแบบกะทัดรัดของรูปแบบตัวอักษร OpenType มันสามารถใช้สำหรับแบบอักษรในเว็บไซต์ภายนอก
รายละเอียดทางเทคนิค
โปรแกรมที่เกี่ยวข้อง Microsoft Web Embedding Fonts Tool (WEFT)
วิกิพีเดีย https://en.wikipedia.org/wiki/Embedded_OpenType
แปลงไฟล์เป็น EOT