แปลง Ebook ออนไลน์

เลือกไฟล์สำหรับการแปลงหรือลากแล้ววางลงในพื้นที่อัพโหลด

รูปแบบที่รองรับ

ชื่อ ชื่อเต็ม การแปลงไฟล์
azw AZW - Kindle Format 8 แปลง AZW
azw3 Amazon KF8 eBook File แปลง AZW3
azw4 AZW4 Amazon Print Replica eBook แปลง AZW4
cbc Comic Book Collection แปลง CBC
cbr Comic Book RARE File แปลง CBR
djvu DJVU - DJVU Ebook Format แปลง DJVU
epub EPUB - Electronic Publication แปลง EPUB
fb2 FB2 - FictionBook แปลง FB2
fbz FBZ - FictionBookZip แปลง FBZ
htmlz Zipped HTML file แปลง HTMLZ
lit Microsoft Literature eBook File แปลง LIT
lrf Sony Portable Reader File แปลง LRF
mobi MOBI - Mobipocket แปลง MOBI
oeb OEB (Open eBook File) แปลง OEB
pdb PalmDOC eBook File แปลง PDB
pml PML (Palm Markup Language File) แปลง PML
pmlz PMLZ (Zipped Palm Markup Language File) แปลง PMLZ
prc Mobipocket eBook แปลง PRC
rb RB (Rocket Edition eBook File) แปลง RB
tcr Psion Series 3 eBook File แปลง TCR
txtz TXTZ (Text Zip) แปลง TXTZ