แปลงไฟล์ DOC

เลือกไฟล์สำหรับการแปลงหรือลากแล้ววางลงในพื้นที่อัพโหลด

แปลง DOC

แปลงไฟล์เป็น DOC

ข้อมูลเกี่ยวกับรูปแบบไฟล์ DOC

ชื่อ DOC
ชื่อเต็ม DOC - Microsoft Word Binary File Format
ไฟล์นามสกุล .doc
ประเภท MIME application/msword
พัฒนาโดย Microsoft
ประเภท
ลักษณะ
รายละเอียดทางเทคนิค
โปรแกรมที่เกี่ยวข้อง Microsoft Word, OpenOffice.org Writer, IBM Lotus Symphony, Apple Pages, AbiWord.
วิกิพีเดีย https://en.wikipedia.org/wiki/Doc_(computing)