แปลงไฟล์ WOFF

เลือกไฟล์สำหรับการแปลงหรือลากแล้ววางลงในพื้นที่อัพโหลด

ข้อมูลเกี่ยวกับรูปแบบไฟล์ WOFF

ชื่อ WOFF
ชื่อเต็ม Web Open Font Format
ไฟล์นามสกุล .woff
ประเภท MIME font/woff, font/woff2, application/font-woff
พัฒนาโดย Mozilla Foundation
ประเภท
ลักษณะ
รายละเอียดทางเทคนิค
โปรแกรมที่เกี่ยวข้อง Web browsers
วิกิพีเดีย https://en.wikipedia.org/wiki/Web_Open_Font_Format
แปลงไฟล์เป็น WOFF