แปลงไฟล์ MP3

เลือกไฟล์สำหรับการแปลงหรือลากแล้ววางลงในพื้นที่อัพโหลด

ข้อมูลเกี่ยวกับรูปแบบไฟล์ MP3

ชื่อ MP3
ชื่อเต็ม MP3 - MPEG-1 or MPEG-2 Audio Layer III
ไฟล์นามสกุล .mp3
ประเภท MIME audio/mpeg, audio/MPA, audio/mpa-robust
พัฒนาโดย Fraunhofer Institute
ประเภท
ลักษณะ
รายละเอียดทางเทคนิค
โปรแกรมที่เกี่ยวข้อง VLC media player, MPlayer, Winamp, foobar2000.
วิกิพีเดีย https://en.wikipedia.org/wiki/MP3