แปลงไฟล์ FLV

เลือกไฟล์สำหรับการแปลงหรือลากแล้ววางลงในพื้นที่อัพโหลด

ข้อมูลเกี่ยวกับรูปแบบไฟล์ FLV

ชื่อ FLV
ชื่อเต็ม FLV - Flash Video
ไฟล์นามสกุล .flv, .f4v, .f4p, .f4a, .f4b
ประเภท MIME video/x-flv
พัฒนาโดย Adobe Systems
ประเภท
ลักษณะ
รายละเอียดทางเทคนิค
โปรแกรมที่เกี่ยวข้อง Adobe Flash Player
วิกิพีเดีย https://en.wikipedia.org/wiki/Flash_Video