แปลงไฟล์ DWG

เลือกไฟล์สำหรับการแปลงหรือลากแล้ววางลงในพื้นที่อัพโหลด

ข้อมูลเกี่ยวกับรูปแบบไฟล์ DWG

ชื่อ DWG
ชื่อเต็ม DWG - CAD Drawing
ไฟล์นามสกุล .dwg, .dws, .dwt
ประเภท MIME application/acad, application/x-acad, image/x-dwg
พัฒนาโดย Autodesk
ประเภท
ลักษณะ
รายละเอียดทางเทคนิค
โปรแกรมที่เกี่ยวข้อง AutoCAD, OpenDWG, LibreDWG
วิกิพีเดีย https://en.wikipedia.org/wiki/.dwg