แปลงไฟล์ MOV

เลือกไฟล์สำหรับการแปลงหรือลากแล้ววางลงในพื้นที่อัพโหลด

ข้อมูลเกี่ยวกับรูปแบบไฟล์ MOV

ชื่อ MOV
ชื่อเต็ม MOV - QuickTime File Format
ไฟล์นามสกุล .mov, .qt
ประเภท MIME video/quicktime
พัฒนาโดย Apple Inc.
ประเภท
ลักษณะ
รายละเอียดทางเทคนิค
โปรแกรมที่เกี่ยวข้อง QuickTime
วิกิพีเดีย https://en.wikipedia.org/wiki/QuickTime_File_Format