แปลงไฟล์ MKV

เลือกไฟล์สำหรับการแปลงหรือลากแล้ววางลงในพื้นที่อัพโหลด

ข้อมูลเกี่ยวกับรูปแบบไฟล์ MKV

ชื่อ MKV
ชื่อเต็ม MKV - Matroska
ไฟล์นามสกุล .mkv, .mk3d, .mka, .mks
ประเภท MIME video/x-matroska, audio/x-matroska
พัฒนาโดย www.matroska.org
ประเภท
ลักษณะ
รายละเอียดทางเทคนิค
โปรแกรมที่เกี่ยวข้อง VLC Media Player
วิกิพีเดีย https://en.wikipedia.org/wiki/Matroska