แปลงไฟล์ PDF

เลือกไฟล์สำหรับการแปลงหรือลากแล้ววางลงในพื้นที่อัพโหลด

แปลง PDF

แปลงไฟล์เป็น PDF

ข้อมูลเกี่ยวกับรูปแบบไฟล์ PDF

ชื่อ PDF
ชื่อเต็ม PDF - Portable Document Format
ไฟล์นามสกุล .pdf
ประเภท MIME application/pdf, application/x-pdf, application/x-bzpdf, application/x-gzpdf
พัฒนาโดย Adobe Systems
ประเภท
ลักษณะ
รายละเอียดทางเทคนิค
โปรแกรมที่เกี่ยวข้อง Adobe Acrobat, Adobe InDesign, Adobe FrameMaker, Adobe Illustrator, Adobe Photoshop, Google Docs, LibreOffice, Microsoft Office, Foxit Reader, Ghostscript.
วิกิพีเดีย https://en.wikipedia.org/wiki/Portable_Document_Format