แปลงไฟล์ RAR

เลือกไฟล์สำหรับการแปลงหรือลากแล้ววางลงในพื้นที่อัพโหลด

ข้อมูลเกี่ยวกับรูปแบบไฟล์ RAR

ชื่อ RAR
ชื่อเต็ม RAR - RAR Archive
ไฟล์นามสกุล .rar, .rev, .r00, .r01
ประเภท MIME application/x-rar-compressed
พัฒนาโดย Eugene Roshal
ประเภท
ลักษณะ
รายละเอียดทางเทคนิค
โปรแกรมที่เกี่ยวข้อง WinRAR, 7-Zip, PeaZip, Unarchiver
วิกิพีเดีย https://en.wikipedia.org/wiki/RAR_(file_format)