แปลงไฟล์ DOCX

เลือกไฟล์สำหรับการแปลงหรือลากแล้ววางลงในพื้นที่อัพโหลด

ข้อมูลเกี่ยวกับรูปแบบไฟล์ DOCX

ชื่อ DOCX
ชื่อเต็ม DOCX - Office Open XML Document
ไฟล์นามสกุล .docx, .docm
ประเภท MIME application/vnd.-openxmlformats-officedocument.-wordprocessingml.-document
พัฒนาโดย Microsoft
ประเภท
ลักษณะ
รายละเอียดทางเทคนิค
โปรแกรมที่เกี่ยวข้อง Microsoft Office, LibreOffice, Kingsoft Office, Google Docs.
วิกิพีเดีย https://en.wikipedia.org/wiki/Office_Open_XML_file_formats