แปลงไฟล์ AZW

เลือกไฟล์สำหรับการแปลงหรือลากแล้ววางลงในพื้นที่อัพโหลด

ข้อมูลเกี่ยวกับรูปแบบไฟล์ AZW

ชื่อ AZW
ชื่อเต็ม AZW - Kindle Format 8
ไฟล์นามสกุล .azw,.azw3,.azw4
ประเภท MIME application/vnd.-amazon.-mobi8-ebook
พัฒนาโดย Amazon.com
ประเภท
ลักษณะ
รายละเอียดทางเทคนิค
โปรแกรมที่เกี่ยวข้อง Calibre, KindleGen
วิกิพีเดีย https://en.wikipedia.org/wiki/Amazon_Kindle