แปลงรูปภาพ เป็น PDF

แปลงไฟล์รูปภาพ เป็นรูปแบบ PDF ออนไลน์ฟรี

เลือกไฟล์หรือลากและวางที่นี่
มีเพียงคุณเท่านั้นที่สามารถเข้าถึงไฟล์ของคุณได้
ไฟล์ทั้งหมดจะถูกลบหลังจากหนึ่งชั่วโมง

วิธีแปลงรูปภาพ เป็น PDF ออนไลน์

คำแนะนำทีละขั้นตอนสำหรับการแปลงไฟล์รูปภาพ เป็นรูปแบบ PDF

อัพโหลดไฟล์รูปภาพ

รองรับไฟล์ที่มีนามสกุล bmp, gif, heic, ico, jfif, jpeg, jpg, png, psd, raw, svg, tiff และอื่นๆ ขนาดไฟล์ถูกจำกัดไว้ที่ 100 MB

รูปภาพ เป็น PDF

คลิกปุ่ม "แปลง" เพื่อเริ่มการแปลง โดยปกติจะใช้เวลาไม่กี่วินาที

ดาวน์โหลดไฟล์ PDF

ตอนนี้คุณสามารถดาวน์โหลดไฟล์ PDF ลิงค์ดาวน์โหลดใช้งานได้บนอุปกรณ์ของคุณเท่านั้น