Chuyển đổi AZW4

Chọn tệp hoặc kéo và thả chúng vào đây.
Chỉ bạn mới có quyền truy cập vào các tập tin của bạn.
Tất cả các tập tin sẽ bị xóa sau một giờ.

Thông tin về định dạng tệp AZW4

🔸 Định dạng tệp AZW4
🔸 Họ và tên AZW4 Amazon Print Replica eBook
🔸 Phần mở rộng tập tin .azw4
🔸 Loại MIME application/octet-stream
🔸 Được phát triển bởi Amazon
🔸 Loại định dạng Ebook file format
🔸 Sự miêu tả AZW4 là một file sách điện tử mà được phát triển bởi Amazon và được sử dụng bởi các độc giả Kindle eBook. AZW4 là một định dạng wrapper cho PDF hoặc Mobi ebooks với DRM thêm.
🔸 Chi tiết kỹ thuật
🔸 Chương trình liên kết Calibre, KindleGen
🔸 Wiki https://en.wikipedia.org/wiki/Amazon_Kindle
Chuyển đổi từ AZW4

FAQ

  👍 Bộ chuyển đổi AZW4 tốt nhất là gì?
  AnyConv. Bộ chuyển đổi AZW4 của chúng tôi rất nhanh, miễn phí và không cần cài đặt phần mềm.
  🔺 Làm cách nào để chuyển đổi tập tin eBook sang AZW4?
  Chọn tập tin và tải chúng lên trang. Chọn "sang AZW4" và nhấp vào "Chuyển đổi". Sau vài giây, bạn có thể tải xuống các tệp AZW4.
  🔻 Làm cách nào để thay đổi AZW4 sang định dạng khác?
  Tải lên tệp AZW4 của bạn trên trang. Chọn định dạng mục tiêu và nhấp vào "Chuyển đổi". Chuyển đổi AZW4 mất vài giây.
  📱 Tôi có thể sử dụng chuyển đổi AZW4 trên iPhone hoặc iPad?
  Có, bạn có thể chuyển đổi tệp AZW4 từ iPhone, iPad và các thiết bị di động khác, vì AnyConv AZW4 Converter là một dịch vụ web đa nền tảng.