Chuyển đổi CAB

Chọn tệp hoặc kéo và thả chúng vào đây.
Chỉ bạn mới có quyền truy cập vào các tập tin của bạn.
Tất cả các tập tin sẽ bị xóa sau một giờ.

Thông tin về định dạng tệp CAB

🔸 Định dạng tệp CAB
🔸 Họ và tên Cabinet File
🔸 Phần mở rộng tập tin .cab
🔸 Loại MIME application/vnd.ms-cab-compressed
🔸 Được phát triển bởi Microsoft
🔸 Loại định dạng
🔸 Sự miêu tả Nội các (hoặc CAB) là một định dạng lưu trữ file cho Microsoft Windows hỗ trợ lossless nén dữ liệu và các chứng chỉ kỹ thuật số nhúng sử dụng để duy trì tính toàn vẹn lưu trữ. file của Chính phủ có phần mở rộng tên file .cab và được công nhận bởi 4 đầu tiên của họ byte MSCF. file tủ được biết ban đầu như file Diamond.
🔸 Chi tiết kỹ thuật
🔸 Chương trình liên kết Windows Installer, Setup API, Device Installer, AdvPack, IExpress
🔸 Wiki https://en.wikipedia.org/wiki/Cabinet_(file_format)
Chuyển đổi từ CAB

FAQ

  👍 Bộ chuyển đổi CAB tốt nhất là gì?
  AnyConv. Bộ chuyển đổi CAB của chúng tôi rất nhanh, miễn phí và không cần cài đặt phần mềm.
  🔺 Làm cách nào để chuyển đổi tập tin Lưu trữ sang CAB?
  Chọn tập tin và tải chúng lên trang. Chọn "sang CAB" và nhấp vào "Chuyển đổi". Sau vài giây, bạn có thể tải xuống các tệp CAB.
  🔻 Làm cách nào để thay đổi CAB sang định dạng khác?
  Tải lên tệp CAB của bạn trên trang. Chọn định dạng mục tiêu và nhấp vào "Chuyển đổi". Chuyển đổi CAB mất vài giây.
  📱 Tôi có thể sử dụng chuyển đổi CAB trên iPhone hoặc iPad?
  Có, bạn có thể chuyển đổi tệp CAB từ iPhone, iPad và các thiết bị di động khác, vì AnyConv CAB Converter là một dịch vụ web đa nền tảng.