Chuyển đổi CBC

Chọn tệp hoặc kéo và thả chúng vào đây.
Chỉ bạn mới có quyền truy cập vào các tập tin của bạn.
Tất cả các tập tin sẽ bị xóa sau một giờ.

Thông tin về định dạng tệp CBC

🔸 Định dạng tệp CBC
🔸 Họ và tên Comic Book Collection
🔸 Phần mở rộng tập tin .cbc
🔸 Loại MIME text/x-c
🔸 Được phát triển bởi Kovid Goyal
🔸 Loại định dạng
🔸 Sự miêu tả Mở rộng CBC thường được sử dụng cho các tập tin Book Collection Comic. Comic Book định dạng Collection được phát triển bởi Calibre. file CBC được hỗ trợ bởi các ứng dụng phần mềm có sẵn cho các thiết bị chạy Linux, Mac OS, Windows. định dạng file CBC thuộc về tập tin eBook. Các chương trình phổ biến nhất để xử lý file CBC là Calibre. Comic Book Collection (CBC) được phát triển bởi Kovid Goyal.
🔸 Chi tiết kỹ thuật
🔸 Chương trình liên kết Calibre
🔸 Wiki https://en.wikipedia.org/wiki/Calibre_(software)
Chuyển đổi từ CBC

FAQ

  👍 Bộ chuyển đổi CBC tốt nhất là gì?
  AnyConv. Bộ chuyển đổi CBC của chúng tôi rất nhanh, miễn phí và không cần cài đặt phần mềm.
  🔺 Làm cách nào để chuyển đổi tập tin eBook sang CBC?
  Chọn tập tin và tải chúng lên trang. Chọn "sang CBC" và nhấp vào "Chuyển đổi". Sau vài giây, bạn có thể tải xuống các tệp CBC.
  🔻 Làm cách nào để thay đổi CBC sang định dạng khác?
  Tải lên tệp CBC của bạn trên trang. Chọn định dạng mục tiêu và nhấp vào "Chuyển đổi". Chuyển đổi CBC mất vài giây.
  📱 Tôi có thể sử dụng chuyển đổi CBC trên iPhone hoặc iPad?
  Có, bạn có thể chuyển đổi tệp CBC từ iPhone, iPad và các thiết bị di động khác, vì AnyConv CBC Converter là một dịch vụ web đa nền tảng.