Chuyển đổi CIA

Chọn tệp hoặc kéo và thả chúng vào đây.
Chỉ bạn mới có quyền truy cập vào các tập tin của bạn.
Tất cả các tập tin sẽ bị xóa sau một giờ.

Thông tin về định dạng tệp CIA

🔸 Định dạng tệp CIA
🔸 Họ và tên Nintendo 3DS CTR importable archive
🔸 Phần mở rộng tập tin .cia
🔸 Loại MIME application/octet-stream
🔸 Được phát triển bởi Nintendo
🔸 Loại định dạng
🔸 Sự miêu tả tập tin Một CIA là một CTR importable Lưu trữ dùng để cài đặt trò chơi với một thiết bị cầm tay Nintendo 3DS. Nó chứa nội dung trò chơi, siêu dữ liệu và một vé. file CIA thường được sử dụng để cài đặt bản cập nhật gamecard. Sử dụng ctrtool hoặc GodMode9 để đọc và trích xuất dữ liệu từ các tập tin CIA.
🔸 Chi tiết kỹ thuật
🔸 Chương trình liên kết ctrtool, GodMode9
🔸 Wiki https://en.wikipedia.org/wiki/Nintendo_3DS
Chuyển đổi từ CIA
Chuyển đổi sang CIA

FAQ

  👍 Bộ chuyển đổi CIA tốt nhất là gì?
  AnyConv. Bộ chuyển đổi CIA của chúng tôi rất nhanh, miễn phí và không cần cài đặt phần mềm.
  🔺 Làm cách nào để chuyển đổi tập tin Lưu trữ sang CIA?
  Chọn tập tin và tải chúng lên trang. Chọn "sang CIA" và nhấp vào "Chuyển đổi". Sau vài giây, bạn có thể tải xuống các tệp CIA.
  🔻 Làm cách nào để thay đổi CIA sang định dạng khác?
  Tải lên tệp CIA của bạn trên trang. Chọn định dạng mục tiêu và nhấp vào "Chuyển đổi". Chuyển đổi CIA mất vài giây.
  📱 Tôi có thể sử dụng chuyển đổi CIA trên iPhone hoặc iPad?
  Có, bạn có thể chuyển đổi tệp CIA từ iPhone, iPad và các thiết bị di động khác, vì AnyConv CIA Converter là một dịch vụ web đa nền tảng.