Chuyển đổi KFX

Chọn tệp hoặc kéo và thả chúng vào đây.
Chỉ bạn mới có quyền truy cập vào các tập tin của bạn.
Tất cả các tập tin sẽ bị xóa sau một giờ.

Thông tin về định dạng tệp KFX

🔸 Định dạng tệp KFX
🔸 Họ và tên Amazon KF10 eBook File
🔸 Phần mở rộng tập tin .kfx
🔸 Loại MIME application/vnd.amazon.mobi8-ebook
🔸 Được phát triển bởi Amazon
🔸 Loại định dạng
🔸 Sự miêu tả tập tin Một KFX là một eBook tạo ra trong Kindle Format file 10 (KF10). Nó chứa một Amazon eBook, trong đó bao gồm các văn bản và siêu dữ liệu (tác giả, tiêu đề, số trang). file KFX hỗ trợ tăng cường khả năng sắp chữ (dấu gạch nối, cải thiện vị trí nhân vật và từ khoảng cách, bố trí trang thích nghi và lợi nhuận). phiên bản cũ của các thiết bị Kindle sử dụng các định dạng tập tin AZW và AZW3 (KF8).
🔸 Chi tiết kỹ thuật
🔸 Chương trình liên kết Amazon Kindle, Calibre
🔸 Wiki https://en.wikipedia.org/wiki/Kindle_File_Format
Chuyển đổi từ KFX

FAQ

  👍 Bộ chuyển đổi KFX tốt nhất là gì?
  AnyConv. Bộ chuyển đổi KFX của chúng tôi rất nhanh, miễn phí và không cần cài đặt phần mềm.
  🔺 Làm cách nào để chuyển đổi tập tin eBook sang KFX?
  Chọn tập tin và tải chúng lên trang. Chọn "sang KFX" và nhấp vào "Chuyển đổi". Sau vài giây, bạn có thể tải xuống các tệp KFX.
  🔻 Làm cách nào để thay đổi KFX sang định dạng khác?
  Tải lên tệp KFX của bạn trên trang. Chọn định dạng mục tiêu và nhấp vào "Chuyển đổi". Chuyển đổi KFX mất vài giây.
  📱 Tôi có thể sử dụng chuyển đổi KFX trên iPhone hoặc iPad?
  Có, bạn có thể chuyển đổi tệp KFX từ iPhone, iPad và các thiết bị di động khác, vì AnyConv KFX Converter là một dịch vụ web đa nền tảng.