Chuyển đổi NMEA

Chọn tệp hoặc kéo và thả chúng vào đây.
Chỉ bạn mới có quyền truy cập vào các tập tin của bạn.
Tất cả các tập tin sẽ bị xóa sau một giờ.

Thông tin về định dạng tệp NMEA

🔸 Định dạng tệp NMEA
🔸 Họ và tên NMEA GPS data
🔸 Phần mở rộng tập tin .nmea
🔸 Loại MIME application/octet-stream
🔸 Được phát triển bởi NMEA
🔸 Loại định dạng
🔸 Sự miêu tả Dữ liệu trong tập tin NMEA được lưu trữ ở định dạng tập tin văn bản đơn giản và chứa giá trị thời gian, kinh độ, vĩ độ và.
🔸 Chi tiết kỹ thuật
🔸 Chương trình liên kết OpenStreetMap, Sublime Text
🔸 Wiki https://www.nmea.org/
Chuyển đổi từ NMEA

FAQ

  👍 Bộ chuyển đổi NMEA tốt nhất là gì?
  AnyConv. Bộ chuyển đổi NMEA của chúng tôi rất nhanh, miễn phí và không cần cài đặt phần mềm.
  🔺 Làm cách nào để chuyển đổi tập tin Tài liệu sang NMEA?
  Chọn tập tin và tải chúng lên trang. Chọn "sang NMEA" và nhấp vào "Chuyển đổi". Sau vài giây, bạn có thể tải xuống các tệp NMEA.
  🔻 Làm cách nào để thay đổi NMEA sang định dạng khác?
  Tải lên tệp NMEA của bạn trên trang. Chọn định dạng mục tiêu và nhấp vào "Chuyển đổi". Chuyển đổi NMEA mất vài giây.
  📱 Tôi có thể sử dụng chuyển đổi NMEA trên iPhone hoặc iPad?
  Có, bạn có thể chuyển đổi tệp NMEA từ iPhone, iPad và các thiết bị di động khác, vì AnyConv NMEA Converter là một dịch vụ web đa nền tảng.