Chuyển đổi OTT

Chọn tệp hoặc kéo và thả chúng vào đây.
Chỉ bạn mới có quyền truy cập vào các tập tin của bạn.
Tất cả các tập tin sẽ bị xóa sau một giờ.

Thông tin về định dạng tệp OTT

🔸 Định dạng tệp OTT
🔸 Họ và tên OpenDocument Text Template
🔸 Phần mở rộng tập tin .ott
🔸 Loại MIME application/vnd.oasis.opendocument.text-template
🔸 Được phát triển bởi OASIS
🔸 Loại định dạng
🔸 Sự miêu tả tập tin OTT là một mẫu tài liệu được lưu trong định dạng chuẩn OASIS OpenDocument. Nó chứa các bố trí trang và phong cách mặc định cho một tài liệu văn bản.
🔸 Chi tiết kỹ thuật
🔸 Chương trình liên kết Apache OpenOffice, LibreOffice
🔸 Wiki https://en.wikipedia.org/wiki/OpenDocument
Chuyển đổi từ OTT

FAQ

  👍 Bộ chuyển đổi OTT tốt nhất là gì?
  AnyConv. Bộ chuyển đổi OTT của chúng tôi rất nhanh, miễn phí và không cần cài đặt phần mềm.
  🔺 Làm cách nào để chuyển đổi tập tin Tài liệu sang OTT?
  Chọn tập tin và tải chúng lên trang. Chọn "sang OTT" và nhấp vào "Chuyển đổi". Sau vài giây, bạn có thể tải xuống các tệp OTT.
  🔻 Làm cách nào để thay đổi OTT sang định dạng khác?
  Tải lên tệp OTT của bạn trên trang. Chọn định dạng mục tiêu và nhấp vào "Chuyển đổi". Chuyển đổi OTT mất vài giây.
  📱 Tôi có thể sử dụng chuyển đổi OTT trên iPhone hoặc iPad?
  Có, bạn có thể chuyển đổi tệp OTT từ iPhone, iPad và các thiết bị di động khác, vì AnyConv OTT Converter là một dịch vụ web đa nền tảng.