Chuyển đổi RB

Chọn tệp hoặc kéo và thả chúng vào đây.
Chỉ bạn mới có quyền truy cập vào các tập tin của bạn.
Tất cả các tập tin sẽ bị xóa sau một giờ.

Thông tin về định dạng tệp RB

🔸 Định dạng tệp RB
🔸 Họ và tên RB (Rocket Edition eBook File)
🔸 Phần mở rộng tập tin .rb
🔸 Loại MIME application/octet-stream
🔸 Được phát triển bởi Nuvo Media
🔸 Loại định dạng
🔸 Sự miêu tả RB (Rocket bản eBook File) - Định dạng này của cuốn sách điện tử được sử dụng trong cuối năm 1990 ấy lan truyền rộng rãi đọc Rocket eBook. Định dạng được phát triển bởi tổ chức Nuvo Media. Bạn vẫn có thể tìm thấy phiên bản của cuốn sách ở định dạng RB trên một số cửa hàng trực tuyến. RB (Rocket bản eBook File) - là một hộp kỹ thuật số (container) với nội dung HTML và các tập tin siêu dữ liệu với thông tin mở rộng. định dạng RB có liên quan đến Sách thiết kế, RB2 dự án, và các ứng dụng GEB thư viện.
🔸 Chi tiết kỹ thuật
🔸 Chương trình liên kết Calibre, Book Designer, RB2 Project, GEB Librarian
🔸 Wiki https://en.wikipedia.org/wiki/Rocket_eBook
Chuyển đổi từ RB
Chuyển đổi sang RB

FAQ

  👍 Bộ chuyển đổi RB tốt nhất là gì?
  AnyConv. Bộ chuyển đổi RB của chúng tôi rất nhanh, miễn phí và không cần cài đặt phần mềm.
  🔺 Làm cách nào để chuyển đổi tập tin eBook sang RB?
  Chọn tập tin và tải chúng lên trang. Chọn "sang RB" và nhấp vào "Chuyển đổi". Sau vài giây, bạn có thể tải xuống các tệp RB.
  🔻 Làm cách nào để thay đổi RB sang định dạng khác?
  Tải lên tệp RB của bạn trên trang. Chọn định dạng mục tiêu và nhấp vào "Chuyển đổi". Chuyển đổi RB mất vài giây.
  📱 Tôi có thể sử dụng chuyển đổi RB trên iPhone hoặc iPad?
  Có, bạn có thể chuyển đổi tệp RB từ iPhone, iPad và các thiết bị di động khác, vì AnyConv RB Converter là một dịch vụ web đa nền tảng.