Chuyển đổi WMZ

Chọn tệp hoặc kéo và thả chúng vào đây.
Chỉ bạn mới có quyền truy cập vào các tập tin của bạn.
Tất cả các tập tin sẽ bị xóa sau một giờ.

Thông tin về định dạng tệp WMZ

🔸 Định dạng tệp WMZ
🔸 Họ và tên Compressed Windows Metafile
🔸 Phần mở rộng tập tin .wmz
🔸 Loại MIME application/x-ms-wms
🔸 Được phát triển bởi Microsoft
🔸 Loại định dạng
🔸 Sự miêu tả tập tin WMZ là một kho lưu trữ zip nén có chứa một làn da Windows Media Player. định dạng WMZ là định dạng phân phối chuẩn cho da máy nghe nhạc Windows Media. Nếu bạn kích đúp vào một file WMZ bạn sẽ được yêu cầu bất cứ khi nào bạn muốn cài đặt da để nghe nhạc của bạn.
🔸 Chi tiết kỹ thuật
🔸 Chương trình liên kết Microsoft Windows Media Player
🔸 Wiki https://en.wikipedia.org/wiki/Windows_Metafile
Chuyển đổi từ WMZ

FAQ

  👍 Bộ chuyển đổi WMZ tốt nhất là gì?
  AnyConv. Bộ chuyển đổi WMZ của chúng tôi rất nhanh, miễn phí và không cần cài đặt phần mềm.
  🔺 Làm cách nào để chuyển đổi tập tin Lưu trữ sang WMZ?
  Chọn tập tin và tải chúng lên trang. Chọn "sang WMZ" và nhấp vào "Chuyển đổi". Sau vài giây, bạn có thể tải xuống các tệp WMZ.
  🔻 Làm cách nào để thay đổi WMZ sang định dạng khác?
  Tải lên tệp WMZ của bạn trên trang. Chọn định dạng mục tiêu và nhấp vào "Chuyển đổi". Chuyển đổi WMZ mất vài giây.
  📱 Tôi có thể sử dụng chuyển đổi WMZ trên iPhone hoặc iPad?
  Có, bạn có thể chuyển đổi tệp WMZ từ iPhone, iPad và các thiết bị di động khác, vì AnyConv WMZ Converter là một dịch vụ web đa nền tảng.