Chuyển đổi WOFF2

Chọn tệp hoặc kéo và thả chúng vào đây.
Chỉ bạn mới có quyền truy cập vào các tập tin của bạn.
Tất cả các tập tin sẽ bị xóa sau một giờ.

Thông tin về định dạng tệp WOFF2

🔸 Định dạng tệp WOFF2
🔸 Họ và tên Web Open Font Format 2.0 package
🔸 Phần mở rộng tập tin .woff2
🔸 Loại MIME font/woff2
🔸 Được phát triển bởi W3C
🔸 Loại định dạng
🔸 Sự miêu tả New WOFF 2,0 định dạng nén Web Font dựa trên Brotli nén thuật toán cung cấp mức tăng trung bình 30% so với WOFF 1.0 (lên tới 50% trong một số trường hợp). WOFF 2.0 là có sẵn từ phiên bản Chrome 36 và Opera 23 và Firefox 35.
🔸 Chi tiết kỹ thuật
🔸 Chương trình liên kết Google Chrome, Opera browser, Firefox
🔸 Wiki https://en.wikipedia.org/wiki/Web_Open_Font_Format

FAQ

  👍 Bộ chuyển đổi WOFF2 tốt nhất là gì?
  AnyConv. Bộ chuyển đổi WOFF2 của chúng tôi rất nhanh, miễn phí và không cần cài đặt phần mềm.
  🔺 Làm cách nào để chuyển đổi tập tin Phông chữ sang WOFF2?
  Chọn tập tin và tải chúng lên trang. Chọn "sang WOFF2" và nhấp vào "Chuyển đổi". Sau vài giây, bạn có thể tải xuống các tệp WOFF2.
  🔻 Làm cách nào để thay đổi WOFF2 sang định dạng khác?
  Tải lên tệp WOFF2 của bạn trên trang. Chọn định dạng mục tiêu và nhấp vào "Chuyển đổi". Chuyển đổi WOFF2 mất vài giây.
  📱 Tôi có thể sử dụng chuyển đổi WOFF2 trên iPhone hoặc iPad?
  Có, bạn có thể chuyển đổi tệp WOFF2 từ iPhone, iPad và các thiết bị di động khác, vì AnyConv WOFF2 Converter là một dịch vụ web đa nền tảng.