Chuyển đổi DMG

Chọn tệp hoặc kéo và thả chúng vào đây.
Chỉ bạn mới có quyền truy cập vào các tập tin của bạn.
Tất cả các tập tin sẽ bị xóa sau một giờ.

Thông tin về định dạng tệp DMG

🔸 Định dạng tệp DMG
🔸 Họ và tên DMG, Mac OS X Disk Image
🔸 Phần mở rộng tập tin .dmg
🔸 Loại MIME application/x-apple-diskimage
🔸 Được phát triển bởi Apple INC.
🔸 Loại định dạng Raster image
🔸 Sự miêu tả Phần mở rộng tập tin DMG được tạo ra bởi Apple và chủ yếu được sử dụng trên các máy tính và các thiết bị máy tính Macintosh. Trong hầu hết các trường hợp, các tập tin DMG được sử dụng để cung cấp cho các thiết bị Mac khả năng cài đặt các loại khác nhau của tập tin và phần mềm có nguồn gốc từ internet. Các tập tin DMG về cơ bản là một hình ảnh đĩa mountable mà xuất hiện trên máy tính của bạn khi nó được mở. Các tập tin chứa dữ liệu thô mà thường là cả hai mã hóa và nén. hệ thống Mac đối xử với DMG trong cùng một cách mà họ sẽ đối xử với một đĩa đã được chèn và họ ngay lập tức cố gắng mở hoặc “chạy” các tập tin.
🔸 Chi tiết kỹ thuật Phần mở rộng tập tin DMG được thiết kế đặc biệt cho máy tính Macintosh và người sử dụng có thể có rất nhiều rắc rối nếu cố gắng sử dụng chúng trên một thiết bị Windows. Có thể có những trường hợp mà người ta có thể chuyển đổi các tập tin, nhưng nó có thể cần thiết để tìm kiếm các tiện ích bổ sung mà sẽ cho phép các tập tin được truy cập từ các thiết bị được chọn. Có một số file thực thi cũng có thể giúp với điều này. Tuy nhiên, nếu file DMG ban đầu là mật khẩu bảo vệ bởi Apple, những ứng dụng thực thi có thể không hoạt động. Các tập tin DMG có định dạng khác nhau được sử dụng và những bao gồm Linux, FAT32, UFS, ProDOS, HFS và HFS +.
🔸 Chương trình liên kết Power Archiver, 7-zip, Iso Bit Zipper
🔸 Wiki https://en.wikipedia.org/wiki/.dmg
Chuyển đổi từ DMG

FAQ

  👍 Bộ chuyển đổi DMG tốt nhất là gì?
  AnyConv. Bộ chuyển đổi DMG của chúng tôi rất nhanh, miễn phí và không cần cài đặt phần mềm.
  🔺 Làm cách nào để chuyển đổi tập tin Hình ảnh sang DMG?
  Chọn tập tin và tải chúng lên trang. Chọn "sang DMG" và nhấp vào "Chuyển đổi". Sau vài giây, bạn có thể tải xuống các tệp DMG.
  🔻 Làm cách nào để thay đổi DMG sang định dạng khác?
  Tải lên tệp DMG của bạn trên trang. Chọn định dạng mục tiêu và nhấp vào "Chuyển đổi". Chuyển đổi DMG mất vài giây.
  📱 Tôi có thể sử dụng chuyển đổi DMG trên iPhone hoặc iPad?
  Có, bạn có thể chuyển đổi tệp DMG từ iPhone, iPad và các thiết bị di động khác, vì AnyConv DMG Converter là một dịch vụ web đa nền tảng.