Công cụ chuyển đổi Video sang GIF

Chuyển đổi tệp Video sang định dạng GIF trực tuyến miễn phí

Chọn tệp hoặc kéo và thả chúng vào đây.
Chỉ bạn mới có quyền truy cập vào các tập tin của bạn.
Tất cả các tập tin sẽ bị xóa sau một giờ.

Làm thế nào để chuyển đổi Video sang GIF trực tuyến?

Hướng dẫn từng bước để chuyển đổi tệp Video sang định dạng GIF

Tải lên tệp Video

Các tệp có phần mở rộng avi, mp4, mov, mpeg, mkv, webm, flv, hevc, wmv và các tệp khác được hỗ trợ. Kích thước tệp được giới hạn ở 100 MB.

Video sang GIF

Nhấp vào nút "Chuyển đổi" để bắt đầu chuyển đổi. Nó thường mất một vài giây.

Tải xuống tệp GIF

Bây giờ bạn có thể tải xuống tệp GIF. Liên kết tải xuống chỉ hoạt động trên thiết bị của bạn.