Chuyển đổi LRF

Chọn tệp hoặc kéo và thả chúng vào đây.
Chỉ bạn mới có quyền truy cập vào các tập tin của bạn.
Tất cả các tập tin sẽ bị xóa sau một giờ.

Thông tin về định dạng tệp LRF

🔸 Định dạng tệp LRF
🔸 Họ và tên Sony Portable Reader File
🔸 Phần mở rộng tập tin .lrf
🔸 Loại MIME application/x-sony-bbeb
🔸 Được phát triển bởi Sony
🔸 Loại định dạng eBook File
🔸 Sự miêu tả Các loại tập tin LRF là một loại tập tin độc quyền tạo ra bởi Sony để sử dụng với người đọc eBook Sony có thương hiệu. LRF, cùng với LRS và LRX tạo hiện nay không còn tồn tại băng thông rộng eBook hoặc BBeB. Các loại tập tin đã được ngưng vào năm 2010 với các cửa hàng bán Sony eBook định dạng ePub.
🔸 Chi tiết kỹ thuật file LRF là nén, file mã hóa có thể chứa văn bản và hình ảnh có tính năng bảo vệ DRM của Sony. Hồ LRF thể chứa một hoặc nhiều tập tin LRS có chứa cấu trúc XML.
🔸 Chương trình liên kết Sony Reader
🔸 Wiki http://en.wikipedia.org/wiki/BBeB

FAQ

  👍 Bộ chuyển đổi LRF tốt nhất là gì?
  AnyConv. Bộ chuyển đổi LRF của chúng tôi rất nhanh, miễn phí và không cần cài đặt phần mềm.
  🔺 Làm cách nào để chuyển đổi tập tin eBook sang LRF?
  Chọn tập tin và tải chúng lên trang. Chọn "sang LRF" và nhấp vào "Chuyển đổi". Sau vài giây, bạn có thể tải xuống các tệp LRF.
  🔻 Làm cách nào để thay đổi LRF sang định dạng khác?
  Tải lên tệp LRF của bạn trên trang. Chọn định dạng mục tiêu và nhấp vào "Chuyển đổi". Chuyển đổi LRF mất vài giây.
  📱 Tôi có thể sử dụng chuyển đổi LRF trên iPhone hoặc iPad?
  Có, bạn có thể chuyển đổi tệp LRF từ iPhone, iPad và các thiết bị di động khác, vì AnyConv LRF Converter là một dịch vụ web đa nền tảng.