Chuyển đổi PFB

Chọn tệp hoặc kéo và thả chúng vào đây.
Chỉ bạn mới có quyền truy cập vào các tập tin của bạn.
Tất cả các tập tin sẽ bị xóa sau một giờ.

Thông tin về định dạng tệp PFB

🔸 Định dạng tệp PFB
🔸 Họ và tên PostScript Type 1 (Binary)
🔸 Phần mở rộng tập tin .pfb
🔸 Loại MIME application/x-font
🔸 Được phát triển bởi Unknown
🔸 Loại định dạng Font formats
🔸 Sự miêu tả Định dạng này được phát triển để đơn giản hóa sử dụng Type1-phông chữ trong một số phần mềm. Đó là 8-bit và do đó, nó nhanh chóng được xử lý bởi chương trình và nó có cấu trúc nhỏ gọn. PFB chứa siêu dữ liệu bổ sung. Bên cạnh việc lưu trữ các phông chữ hệ thống, một ví dụ điển hình của việc sử dụng nó là ứng dụng của nó trong AutoCAD để tạo ra các file font với biên dịch.
🔸 Chi tiết kỹ thuật
🔸 Chương trình liên kết AutoCAD
🔸 Wiki https://en.wikipedia.org/wiki/PostScript_fonts
Chuyển đổi từ PFB
Chuyển đổi sang PFB

FAQ

  👍 Bộ chuyển đổi PFB tốt nhất là gì?
  AnyConv. Bộ chuyển đổi PFB của chúng tôi rất nhanh, miễn phí và không cần cài đặt phần mềm.
  🔺 Làm cách nào để chuyển đổi tập tin Phông chữ sang PFB?
  Chọn tập tin và tải chúng lên trang. Chọn "sang PFB" và nhấp vào "Chuyển đổi". Sau vài giây, bạn có thể tải xuống các tệp PFB.
  🔻 Làm cách nào để thay đổi PFB sang định dạng khác?
  Tải lên tệp PFB của bạn trên trang. Chọn định dạng mục tiêu và nhấp vào "Chuyển đổi". Chuyển đổi PFB mất vài giây.
  📱 Tôi có thể sử dụng chuyển đổi PFB trên iPhone hoặc iPad?
  Có, bạn có thể chuyển đổi tệp PFB từ iPhone, iPad và các thiết bị di động khác, vì AnyConv PFB Converter là một dịch vụ web đa nền tảng.