Chuyển đổi PSKX

Chọn tệp hoặc kéo và thả chúng vào đây.
Chỉ bạn mới có quyền truy cập vào các tập tin của bạn.
Tất cả các tập tin sẽ bị xóa sau một giờ.

Thông tin về định dạng tệp PSKX

🔸 Định dạng tệp PSKX
🔸 Họ và tên Unreal Engine 3 Static Mesh Data
🔸 Phần mở rộng tập tin .pskx
🔸 Loại MIME application/octet-stream
🔸 Được phát triển bởi Epic Games
🔸 Loại định dạng
🔸 Sự miêu tả Unreal Engine (động cơ chơi game được sử dụng để tạo đầu tiên người shooter (FPS) trò chơi điện tử như Unreal Tournament) tệp chứa thông tin lưới cho một mô hình ba chiều được sử dụng cho nhập khẩu mô hình ba chiều vào Unreal Engine. file PSK có thể được kết hợp với các tập tin PSA đó xác định dữ liệu mô hình hoạt hình ba chiều.
🔸 Chi tiết kỹ thuật
🔸 Chương trình liên kết Epic Games Unreal Engine
🔸 Wiki https://wiki.unrealengine.com/index.php?title=Matinee_Basics:_Skeletal_Meshes
Chuyển đổi từ PSKX

FAQ

  👍 Bộ chuyển đổi PSKX tốt nhất là gì?
  AnyConv. Bộ chuyển đổi PSKX của chúng tôi rất nhanh, miễn phí và không cần cài đặt phần mềm.
  🔺 Làm cách nào để chuyển đổi tập tin Mesh sang PSKX?
  Chọn tập tin và tải chúng lên trang. Chọn "sang PSKX" và nhấp vào "Chuyển đổi". Sau vài giây, bạn có thể tải xuống các tệp PSKX.
  🔻 Làm cách nào để thay đổi PSKX sang định dạng khác?
  Tải lên tệp PSKX của bạn trên trang. Chọn định dạng mục tiêu và nhấp vào "Chuyển đổi". Chuyển đổi PSKX mất vài giây.
  📱 Tôi có thể sử dụng chuyển đổi PSKX trên iPhone hoặc iPad?
  Có, bạn có thể chuyển đổi tệp PSKX từ iPhone, iPad và các thiết bị di động khác, vì AnyConv PSKX Converter là một dịch vụ web đa nền tảng.