Chuyển đổi SF2

Chọn tệp hoặc kéo và thả chúng vào đây.
Chỉ bạn mới có quyền truy cập vào các tập tin của bạn.
Tất cả các tập tin sẽ bị xóa sau một giờ.

Thông tin về định dạng tệp SF2

🔸 Định dạng tệp SF2
🔸 Họ và tên SoundFont
🔸 Phần mở rộng tập tin .sf2
🔸 Loại MIME application/octet-stream
🔸 Được phát triển bởi E-MU Systems
🔸 Loại định dạng Audio
🔸 Sự miêu tả SoundFonts chứa mẫu và các thiết lập (ví dụ khối lượng, bộ lọc) để mô tả về âm thanh. Những SoundFonts thể được sử dụng với các chương trình phần mềm MIDI.
🔸 Chi tiết kỹ thuật
🔸 Chương trình liên kết Cakewalk SONAR, Creative Labs Vienna SoundFont Studio, Native Instruments Kontakt
🔸 Wiki https://en.wikipedia.org/wiki/SoundFont
Chuyển đổi sang SF2

FAQ

  👍 Bộ chuyển đổi SF2 tốt nhất là gì?
  AnyConv. Bộ chuyển đổi SF2 của chúng tôi rất nhanh, miễn phí và không cần cài đặt phần mềm.
  🔺 Làm cách nào để chuyển đổi tập tin Âm thanh sang SF2?
  Chọn tập tin và tải chúng lên trang. Chọn "sang SF2" và nhấp vào "Chuyển đổi". Sau vài giây, bạn có thể tải xuống các tệp SF2.
  🔻 Làm cách nào để thay đổi SF2 sang định dạng khác?
  Tải lên tệp SF2 của bạn trên trang. Chọn định dạng mục tiêu và nhấp vào "Chuyển đổi". Chuyển đổi SF2 mất vài giây.
  📱 Tôi có thể sử dụng chuyển đổi SF2 trên iPhone hoặc iPad?
  Có, bạn có thể chuyển đổi tệp SF2 từ iPhone, iPad và các thiết bị di động khác, vì AnyConv SF2 Converter là một dịch vụ web đa nền tảng.