แปลงไฟล์ AAC

เลือกไฟล์สำหรับการแปลงหรือลากแล้ววางลงในพื้นที่อัพโหลด

ข้อมูลเกี่ยวกับรูปแบบไฟล์ AAC

ชื่อ AAC
ชื่อเต็ม AAC - Advanced Audio Coding
ไฟล์นามสกุล .aac
ประเภท MIME audio/aac
พัฒนาโดย Bell Labs, Fraunhofer Institute etc.
ประเภท
ลักษณะ
รายละเอียดทางเทคนิค
โปรแกรมที่เกี่ยวข้อง foobar2000, AIMP, DirectShow, QuickTime, VLC media player.
วิกิพีเดีย https://en.wikipedia.org/wiki/Advanced_Audio_Coding