แปลงไฟล์ TIFF

เลือกไฟล์สำหรับการแปลงหรือลากแล้ววางลงในพื้นที่อัพโหลด

ข้อมูลเกี่ยวกับรูปแบบไฟล์ TIFF

ชื่อ TIFF
ชื่อเต็ม TIFF - Tagged Image File Format
ไฟล์นามสกุล .tiff, .tif
ประเภท MIME image/tiff, image/tiff-fx
พัฒนาโดย Adobe Systems
ประเภท
ลักษณะ
รายละเอียดทางเทคนิค
โปรแกรมที่เกี่ยวข้อง Microsoft Windows Photo Viewer, Corel PaintShop, GIMP, ACDSee, Adobe Photoshop
วิกิพีเดีย https://en.wikipedia.org/wiki/Tagged_Image_File_Format