Công cụ chuyển đổi Autocad sang DGN

Chuyển đổi tệp Autocad sang định dạng DGN trực tuyến miễn phí

Chọn tệp hoặc kéo và thả chúng vào đây.
Chỉ bạn mới có quyền truy cập vào các tập tin của bạn.
Tất cả các tập tin sẽ bị xóa sau một giờ.

Làm thế nào để chuyển đổi Autocad sang DGN trực tuyến?

Hướng dẫn từng bước để chuyển đổi tệp Autocad sang định dạng DGN

Tải lên tệp Autocad

Các tệp có phần mở rộng dwg, dwf, dxf và các tệp khác được hỗ trợ. Kích thước tệp được giới hạn ở 100 MB.

Autocad sang DGN

Nhấp vào nút "Chuyển đổi" để bắt đầu chuyển đổi. Nó thường mất một vài giây.

Tải xuống tệp DGN

Bây giờ bạn có thể tải xuống tệp DGN. Liên kết tải xuống chỉ hoạt động trên thiết bị của bạn.