Chuyển CSV sang SQL

Chuyển đổi tệp csv sang định dạng sql trực tuyến miễn phí

Chọn tệp hoặc kéo và thả chúng vào đây.
Chỉ bạn mới có quyền truy cập vào các tập tin của bạn.
Tất cả các tập tin sẽ bị xóa sau một giờ.

Làm cách nào để chuyển đổi CSV sang SQL trực tuyến?

Hướng dẫn từng bước để chuyển đổi csv sang sql bằng AnyConv. Nó hoạt động trên PC (Windows, Mac, Linux) và thiết bị di động (iPhone, Android).

Tải lên tệp CSV

Kéo và thả tệp CSV của bạn vào khu vực tải lên. Kích thước tệp tối đa là 100 MB.

đổi CSV sang SQL

Nhấp vào "Chuyển đổi" để thay đổi csv thành sql. Quá trình chuyển đổi thường mất vài giây.

Tải xuống tệp SQL

Bây giờ bạn có thể tải xuống tệp SQL. Liên kết tải xuống chỉ hoạt động trên thiết bị của bạn.

FAQ

 • ❓ Cách chuyển file CSV sang SQL?
  Trước tiên, bạn cần thêm tệp để chuyển đổi: kéo và thả tệp CSV của bạn hoặc nhấp vào nút "Chọn tệp". Sau đó nhấp vào nút "Chuyển đổi". Khi quá trình chuyển đổi CSV sang SQL hoàn tất, bạn có thể tải xuống tệp SQL của mình.
 • ⏱️ Mất bao lâu để chuyển đổi file CSV sang SQL?
  Chuyển đổi Tài liệu khá nhanh. Bạn có thể thay đổi CSV thành SQL trong vài giây.
 • 🛡️ Có an toàn để chuyển đổi CSV sang SQL trên AnyConv không?
  Tất nhiên! Chúng tôi xóa các tập tin tải lên ngay lập tức. Không ai có quyền truy cập vào tập tin của bạn. Chuyển đổi tập tin (bao gồm CSV sang SQL) là an toàn tuyệt đối.
 • 💻 Tôi có thể chuyển đổi CSV sang SQL trên Mac OS hoặc Linux không?
  Có, bạn có thể sử dụng AnyConv trên bất kỳ hệ điều hành nào có trình duyệt web. Trình chuyển từ CSV sang SQL của chúng tôi hoạt động trực tuyến và không yêu cầu cài đặt phần mềm.

Thông tin về định dạng CSV và SQL

🔸 Định dạng tệp CSV SQL
🔸 Họ và tên CSV - Comma-Separated Values Structured Query Language data
🔸 Phần mở rộng tập tin .csv .sql
🔸 Loại MIME text/csv application/sql
🔸 Được phát triển bởi Informational RFC Donal D. Chamberlin, Raymond F. Boyce
🔸 Loại định dạng multi-platform, serial data streams
🔸 Sự miêu tả Trong máy tính, một giá trị bằng dấu phẩy (CSV) cửa hàng bảng dữ liệu (số và chữ) trong văn bản đơn giản. Mỗi dòng của tập tin là một bản ghi dữ liệu. Mỗi bản ghi bao gồm một hoặc nhiều trường, cách nhau bằng dấu phẩy. Việc sử dụng các dấu phẩy là một dấu phân cách trường là nguồn gốc của tên cho định dạng tập tin này. Một tập tin với phần mở rộng sql là một Structured Query Language (SQL) tập tin có chứa mã để làm việc với cơ sở dữ liệu quan hệ. Nó được sử dụng để ghi câu lệnh SQL cho CRUD (Create, Read, Update, và Delete) hoạt động trên cơ sở dữ liệu. file SQL là phổ biến khi làm việc với máy tính để bàn cũng như cơ sở dữ liệu dựa trên web.
🔸 Chi tiết kỹ thuật Các định dạng tập tin CSV không được chuẩn hóa. Ý tưởng cơ bản tách lĩnh vực với một dấu phẩy là rõ ràng, nhưng ý tưởng đó trở nên phức tạp khi dữ liệu hiện trường cũng có thể chứa dấu phẩy hoặc thậm chí nhúng dòng-chia. triển khai CSV không thể xử lý dữ liệu hiện trường như vậy, hoặc họ có thể sử dụng dấu ngoặc kép để bao quanh lĩnh vực này.
🔸 Chuyển đổi tập tin Chuyển file CSV Chuyển file SQL
🔸 Chương trình liên kết Microsoft Excel, LibreOffice Calc Microsoft SQL Server, MySQL, Notepad
🔸 Wiki https://en.wikipedia.org/wiki/Comma-separated_values https://en.wikipedia.org/wiki/SQL