Chuyển JSON sang CSV

Chuyển đổi tệp json sang định dạng csv trực tuyến miễn phí

Chọn tệp hoặc kéo và thả chúng vào đây.
Chỉ bạn mới có quyền truy cập vào các tập tin của bạn.
Tất cả các tập tin sẽ bị xóa sau một giờ.

Làm cách nào để chuyển đổi JSON sang CSV trực tuyến?

Hướng dẫn từng bước để chuyển đổi json sang csv bằng AnyConv. Nó hoạt động trên PC (Windows, Mac, Linux) và thiết bị di động (iPhone, Android).

Tải lên tệp JSON

Kéo và thả tệp JSON của bạn vào khu vực tải lên. Kích thước tệp tối đa là 100 MB.

đổi JSON sang CSV

Nhấp vào "Chuyển đổi" để thay đổi json thành csv. Quá trình chuyển đổi thường mất vài giây.

Tải xuống tệp CSV

Bây giờ bạn có thể tải xuống tệp CSV. Liên kết tải xuống chỉ hoạt động trên thiết bị của bạn.

FAQ

 • ❓ Cách chuyển file JSON sang CSV?
  Trước tiên, bạn cần thêm tệp để chuyển đổi: kéo và thả tệp JSON của bạn hoặc nhấp vào nút "Chọn tệp". Sau đó nhấp vào nút "Chuyển đổi". Khi quá trình chuyển đổi JSON sang CSV hoàn tất, bạn có thể tải xuống tệp CSV của mình.
 • ⏱️ Mất bao lâu để chuyển đổi file JSON sang CSV?
  Chuyển đổi Tài liệu khá nhanh. Bạn có thể thay đổi JSON thành CSV trong vài giây.
 • 🛡️ Có an toàn để chuyển đổi JSON sang CSV trên AnyConv không?
  Tất nhiên! Chúng tôi xóa các tập tin tải lên ngay lập tức. Không ai có quyền truy cập vào tập tin của bạn. Chuyển đổi tập tin (bao gồm JSON sang CSV) là an toàn tuyệt đối.
 • 💻 Tôi có thể chuyển đổi JSON sang CSV trên Mac OS hoặc Linux không?
  Có, bạn có thể sử dụng AnyConv trên bất kỳ hệ điều hành nào có trình duyệt web. Trình chuyển từ JSON sang CSV của chúng tôi hoạt động trực tuyến và không yêu cầu cài đặt phần mềm.

Thông tin về định dạng JSON và CSV

🔸 Định dạng tệp JSON CSV
🔸 Họ và tên JavaScript Object Notation CSV - Comma-Separated Values
🔸 Phần mở rộng tập tin .json .csv
🔸 Loại MIME application/json text/csv
🔸 Được phát triển bởi Douglas Crockford Informational RFC
🔸 Loại định dạng multi-platform, serial data streams
🔸 Sự miêu tả JSON (JavaScript Object Notation) là một định dạng trao đổi dữ liệu dạng văn bản nhẹ. JSON chứa một tập hợp nhỏ các quy tắc định dạng để biểu diễn dữ liệu có cấu trúc. Nó được sử dụng bởi các ứng dụng khác nhau như một sự thay thế cho định dạng tệp XML. Trong máy tính, một giá trị bằng dấu phẩy (CSV) cửa hàng bảng dữ liệu (số và chữ) trong văn bản đơn giản. Mỗi dòng của tập tin là một bản ghi dữ liệu. Mỗi bản ghi bao gồm một hoặc nhiều trường, cách nhau bằng dấu phẩy. Việc sử dụng các dấu phẩy là một dấu phân cách trường là nguồn gốc của tên cho định dạng tập tin này.
🔸 Chi tiết kỹ thuật Dữ liệu trong tệp json được lưu trữ ở định dạng tệp văn bản thuần túy. Nội dung của nó có thể được xem trong bất kỳ trình soạn thảo văn bản đơn giản nào. Bạn cũng có thể chuyển đổi json sang pdf và một số định dạng khác bằng công cụ chuyển đổi của chúng tôi. Các định dạng tập tin CSV không được chuẩn hóa. Ý tưởng cơ bản tách lĩnh vực với một dấu phẩy là rõ ràng, nhưng ý tưởng đó trở nên phức tạp khi dữ liệu hiện trường cũng có thể chứa dấu phẩy hoặc thậm chí nhúng dòng-chia. triển khai CSV không thể xử lý dữ liệu hiện trường như vậy, hoặc họ có thể sử dụng dấu ngoặc kép để bao quanh lĩnh vực này.
🔸 Chuyển đổi tập tin Chuyển file JSON Chuyển file CSV
🔸 Chương trình liên kết NotePad++, Atom, Visual Studio Code Microsoft Excel, LibreOffice Calc
🔸 Wiki https://en.wikipedia.org/wiki/JSON https://en.wikipedia.org/wiki/Comma-separated_values