Công cụ chuyển đổi Excel sang JPG

Chuyển đổi tệp Excel sang định dạng JPG trực tuyến miễn phí

Chọn tệp hoặc kéo và thả chúng vào đây.
Chỉ bạn mới có quyền truy cập vào các tập tin của bạn.
Tất cả các tập tin sẽ bị xóa sau một giờ.

Làm thế nào để chuyển đổi Excel sang JPG trực tuyến?

Hướng dẫn từng bước để chuyển đổi tệp Excel sang định dạng JPG

Tải lên tệp Excel

Các tệp có phần mở rộng xls, xlsx, xlsm và các tệp khác được hỗ trợ. Kích thước tệp được giới hạn ở 100 MB.

Excel sang JPG

Nhấp vào nút "Chuyển đổi" để bắt đầu chuyển đổi. Nó thường mất một vài giây.

Tải xuống tệp JPG

Bây giờ bạn có thể tải xuống tệp JPG. Liên kết tải xuống chỉ hoạt động trên thiết bị của bạn.