Chuyển đổi FIG

Chọn tệp hoặc kéo và thả chúng vào đây.
Chỉ bạn mới có quyền truy cập vào các tập tin của bạn.
Tất cả các tập tin sẽ bị xóa sau một giờ.

Thông tin về định dạng tệp FIG

🔸 Định dạng tệp FIG
🔸 Họ và tên XFig file format
🔸 Phần mở rộng tập tin .fig
🔸 Loại MIME application/x-xfig
🔸 Được phát triển bởi Xfig
🔸 Loại định dạng Image
🔸 Sự miêu tả Đây là một tập tin được sử dụng để tạo ra lô dòng trong dạng hình ảnh vector. Chúng bao gồm các văn bản đối tượng, splines, biểu mẫu, vòng cung, đường dây và mũi tên. Nó có thể chứa một tập hợp các màu sắc, hình ảnh và bản phác thảo. Ban đầu nó được phát triển cho các chương trình vẽ Xfig, nhưng ngày nay nó được sử dụng trong biên tập bản vẽ khác.
🔸 Chi tiết kỹ thuật
🔸 Chương trình liên kết jfig, WinFIG
🔸 Wiki https://en.wikipedia.org/wiki/Xfig
Chuyển đổi từ FIG

FAQ

  👍 Bộ chuyển đổi FIG tốt nhất là gì?
  AnyConv. Bộ chuyển đổi FIG của chúng tôi rất nhanh, miễn phí và không cần cài đặt phần mềm.
  🔺 Làm cách nào để chuyển đổi tập tin Hình ảnh sang FIG?
  Chọn tập tin và tải chúng lên trang. Chọn "sang FIG" và nhấp vào "Chuyển đổi". Sau vài giây, bạn có thể tải xuống các tệp FIG.
  🔻 Làm cách nào để thay đổi FIG sang định dạng khác?
  Tải lên tệp FIG của bạn trên trang. Chọn định dạng mục tiêu và nhấp vào "Chuyển đổi". Chuyển đổi FIG mất vài giây.
  📱 Tôi có thể sử dụng chuyển đổi FIG trên iPhone hoặc iPad?
  Có, bạn có thể chuyển đổi tệp FIG từ iPhone, iPad và các thiết bị di động khác, vì AnyConv FIG Converter là một dịch vụ web đa nền tảng.