Chuyển đổi NETCDF

Chọn tệp hoặc kéo và thả chúng vào đây.
Chỉ bạn mới có quyền truy cập vào các tập tin của bạn.
Tất cả các tập tin sẽ bị xóa sau một giờ.

Thông tin về định dạng tệp NETCDF

🔸 Định dạng tệp NETCDF
🔸 Họ và tên NetCDF (Network Common Data Form)
🔸 Phần mở rộng tập tin .nc
🔸 Loại MIME application/netcdf, application/x-netcdf
🔸 Được phát triển bởi UCAR
🔸 Loại định dạng
🔸 Sự miêu tả NetCDF (mở rộng .nc) là một định dạng tập tin để lưu trữ dữ liệu khoa học đa chiều (biến) như nhiệt độ, độ ẩm, áp suất, tốc độ gió, và định hướng.
🔸 Chi tiết kỹ thuật
🔸 Chương trình liên kết NetCDF, QGIS, ArcGIS
🔸 Wiki https://en.wikipedia.org/wiki/NetCDF
Chuyển đổi từ NETCDF
Chuyển đổi sang NETCDF

FAQ

  👍 Bộ chuyển đổi NETCDF tốt nhất là gì?
  AnyConv. Bộ chuyển đổi NETCDF của chúng tôi rất nhanh, miễn phí và không cần cài đặt phần mềm.
  🔺 Làm cách nào để chuyển đổi tập tin Tài liệu sang NETCDF?
  Chọn tập tin và tải chúng lên trang. Chọn "sang NETCDF" và nhấp vào "Chuyển đổi". Sau vài giây, bạn có thể tải xuống các tệp NETCDF.
  🔻 Làm cách nào để thay đổi NETCDF sang định dạng khác?
  Tải lên tệp NETCDF của bạn trên trang. Chọn định dạng mục tiêu và nhấp vào "Chuyển đổi". Chuyển đổi NETCDF mất vài giây.
  📱 Tôi có thể sử dụng chuyển đổi NETCDF trên iPhone hoặc iPad?
  Có, bạn có thể chuyển đổi tệp NETCDF từ iPhone, iPad và các thiết bị di động khác, vì AnyConv NETCDF Converter là một dịch vụ web đa nền tảng.