Chuyển đổi RAW

Chọn tệp hoặc kéo và thả chúng vào đây.
Chỉ bạn mới có quyền truy cập vào các tập tin của bạn.
Tất cả các tập tin sẽ bị xóa sau một giờ.

Thông tin về định dạng tệp RAW

🔸 Định dạng tệp RAW
🔸 Họ và tên RAW - Camera raw image
🔸 Phần mở rộng tập tin .3fr, .ari, .arw, .bay, .crw, .cr2, .cap, .dcs, .dcr, .dng, .drf, .eip, .erf, .fff, .iiq, .k25, .kdc
🔸 Loại MIME
🔸 Được phát triển bởi Unknown
🔸 Loại định dạng Image file formats
🔸 Sự miêu tả Một file ảnh thô camera chứa tối thiểu xử lý dữ liệu từ các cảm biến hình ảnh của một trong hai máy ảnh kỹ thuật số, máy quét hình ảnh, hoặc máy quét phim điện ảnh. file nguyên gốc được đặt tên như vậy bởi vì họ chưa được xử lý và do đó không sẵn sàng để được in hoặc chỉnh sửa với một trình soạn thảo đồ họa bitmap.
🔸 Chi tiết kỹ thuật file nguyên gốc có chứa các thông tin cần thiết để tạo ra một hình ảnh xem được từ dữ liệu cảm biến của máy ảnh. Cấu trúc của file nguyên gốc thường sau một mô hình phổ biến: một phần đầu tập tin ngắn, siêu dữ liệu cảm biến máy ảnh, một hình thu nhỏ hình ảnh và dữ liệu hình ảnh cảm biến vv,
🔸 Chương trình liên kết iPhoto, Windows Photo Gallery, Windows Live Photo Gallery, FastPictureViewer Professional, Rawstudio, ACDSee Pro, Adobe Photoshop, IrfanView, Paint Shop Pro, ImageMagick.
🔸 Wiki https://en.wikipedia.org/wiki/Raw_image_format
Chuyển đổi sang RAW

FAQ

  👍 Bộ chuyển đổi RAW tốt nhất là gì?
  AnyConv. Bộ chuyển đổi RAW của chúng tôi rất nhanh, miễn phí và không cần cài đặt phần mềm.
  🔺 Làm cách nào để chuyển đổi tập tin Hình ảnh sang RAW?
  Chọn tập tin và tải chúng lên trang. Chọn "sang RAW" và nhấp vào "Chuyển đổi". Sau vài giây, bạn có thể tải xuống các tệp RAW.
  🔻 Làm cách nào để thay đổi RAW sang định dạng khác?
  Tải lên tệp RAW của bạn trên trang. Chọn định dạng mục tiêu và nhấp vào "Chuyển đổi". Chuyển đổi RAW mất vài giây.
  📱 Tôi có thể sử dụng chuyển đổi RAW trên iPhone hoặc iPad?
  Có, bạn có thể chuyển đổi tệp RAW từ iPhone, iPad và các thiết bị di động khác, vì AnyConv RAW Converter là một dịch vụ web đa nền tảng.