Chuyển đổi TSV

Chọn tệp hoặc kéo và thả chúng vào đây.
Chỉ bạn mới có quyền truy cập vào các tập tin của bạn.
Tất cả các tập tin sẽ bị xóa sau một giờ.

Thông tin về định dạng tệp TSV

🔸 Định dạng tệp TSV
🔸 Họ và tên Tab Separated Values
🔸 Phần mở rộng tập tin .tsv
🔸 Loại MIME text/tab-separated-values
🔸 Được phát triển bởi Unknown
🔸 Loại định dạng
🔸 Sự miêu tả phần mở rộng tập tin TSV được sử dụng chủ yếu cho các tập tin với viết bằng Tab Giá trị Ly định dạng (TSV). TSV là một định dạng dữ liệu văn bản rất đơn giản cho phép dữ liệu bảng được trao đổi giữa các ứng dụng có sử dụng các định dạng dữ liệu nội bộ khác nhau.
🔸 Chi tiết kỹ thuật
🔸 Chương trình liên kết Microsoft Excel, Google Sheets
🔸 Wiki https://en.wikipedia.org/wiki/Tab-separated_values
Chuyển đổi từ TSV

FAQ

  👍 Bộ chuyển đổi TSV tốt nhất là gì?
  AnyConv. Bộ chuyển đổi TSV của chúng tôi rất nhanh, miễn phí và không cần cài đặt phần mềm.
  🔺 Làm cách nào để chuyển đổi tập tin Tài liệu sang TSV?
  Chọn tập tin và tải chúng lên trang. Chọn "sang TSV" và nhấp vào "Chuyển đổi". Sau vài giây, bạn có thể tải xuống các tệp TSV.
  🔻 Làm cách nào để thay đổi TSV sang định dạng khác?
  Tải lên tệp TSV của bạn trên trang. Chọn định dạng mục tiêu và nhấp vào "Chuyển đổi". Chuyển đổi TSV mất vài giây.
  📱 Tôi có thể sử dụng chuyển đổi TSV trên iPhone hoặc iPad?
  Có, bạn có thể chuyển đổi tệp TSV từ iPhone, iPad và các thiết bị di động khác, vì AnyConv TSV Converter là một dịch vụ web đa nền tảng.